Undgå flaskehalse og opnå en bedre bundlinje

Uanset om din virksomhed er i sin spæde begyndelse eller i stormende vækst, er det vigtigt at identificerer hvor på virksomhedens rejse den er. På den måde kan du undgå flaskehalse, der bremser væksten, og i stedet øge produktiviteten, indtjeningen og det økonomiske overblik i din virksomhed.

Det giver jeg tips til her.

Er det din strategi eller din bundlinje, der holder væksten tilbage i din virksomhed?

Fra den dag du stifter din virksomhed til den dag, du lukker eller sælger den, skal du skabe økonomisk vækst. Din virksomheds indtjening er typisk ikke konstant, og i takt med at din omsætning vokser, skal strukturerne i din forretning kunne løfte den øgede aktivitet. Ellers vil flaskehalse sætte en stopper for din virksomheds vækst.

Flaskehalse vil medfører at du ikke længere kan følge med tempoet i din egen virksomhed. Og det sænker produktiviteten.

Du kan selv risikere at være flaskehalsen i din virksomhed. Men blandt andet likviditet, systemer eller økonomi kan også blive et bristende punkt. Hvor risikoen for flaskehalse er størst, afhænger af din virksomheds forretningsmodel, størrelse og alder.

Derfor er det første du skal at identificere, hvor du er på rejsen med din virksomhed.

Begyndelsen: Søg professionel hjælp, når du stifter din virksomhed

Når du stifter en virksomhed, medfølger en lang række ubesvarede spørgsmål. De kan for eksempel dreje sig om virksomhedsform, koncept eller lovgivning. Det er afgørende for den bæredygtige virksomhed at komme godt fra start. Derfor anbefaler jeg, at du søger rådgivning, så du kan få hjælp til at tage de helt rigtige beslutninger for lige præcis din virksomhed.

Nogle nye virksomhedsejere får gratis råd fra deres omgangskreds eller i væksthuse. Men hvis du ønsker at komme rigtig godt fra start, kan det betale sig at gå skridtet længere og søge professionel rådgivning. Hvis du har store ambitioner for din virksomhed, er investeringen et skridt på vejen mod en højere indtjening.

Lønmodtagerfasen: Er din indtjening og omsætning høj nok?

Særligt som nyudklækket virksomhedsejer eller selvstændig bør dit fokus være at skabe mest mulig omsætning.

I begyndelsen er din virksomhed i lønmodtagerfasen. Det betyder, at du både agerer ansat i virksomheden og virksomhedsejer. Du skal altså både tage dig af den daglige drift, ledelsen og eventuelle ansatte. Du er selv ansvarlig for udvikling, økonomi, kundekontakt og salg. Derfor skal du have overblik over beslutninger på alle niveauer i virksomheden.

Du vil opleve, at du altid har for lidt tid og for få penge til alt det, du gerne vil. Derfor er benhård prioritering alfa omega i lønmodtagerfasen. Hvis din omsætning ikke er tilstrækkelig, og du ikke ved, hvordan du skal ændre det, risikerer din motivation og kreativitet at svigte.

Sandheden er, at rigtig mange giver op i lønmodtagerfasen, hvis ikke de får hjælp til at prioritere deres tid og penge. Måske har du selv har været ved at miste tilliden til, at det nok skal lykkes? Hvis du vil sige farvel til den bekymring, skal du have gang i omsætningen.

I lønmodtagerfasen er du reelt ansat i dit eget firma. Men du er også ansvarlig for at skabe en virksomhed der ikke tilbageholder væksten. Ellers bliver du som ejer selv flaskehals i din virksomhed og så kan det være svært at komme videre fra lønmodtagerfasen. Hvis du har ansatte, er det særligt vigtigt, at du kommer videre til lederskabsfasen hurtigst muligt.

Dette skal du være særlig opmærksom på, hvis du bliver i lønmodtagerfasen

Der kan være mange grunde til, at du som selvstændig eller virksomhedsejer vælger at blive i lønmodtagerfasen. Måske du er tilfreds med din nuværende løn, ikke vil have ansatte eller føler, at mængden af synlighed og ansvar er passende.

Hvis du har det sådan, skal du huske disse fire ting:

 1. Sæt penge til side til moms, skat og lønsum.
 2. Hav altid et godt overblik over dit resultat.
 3. Lav en klar plan for, hvad du skal gøre, hvis din omsætning falder.
 4. Sørg for at have ekstra likviditet til dårlige tider.

Vi kan hjælpe dig med at skabe det overblik over din økonomi og regnskab, som du har brug for i lønmodtagerfasen.

Lederfasen: Er du klar til næste step?

For at tage skridtet videre fra lønmodtagerfasen skal du træde i stilling som leder. Du skal lære, hvad det vil sige at drive en virksomhed med overblik og ro i maven.

For selvom eksplosiv økonomisk vækst i lønmodtagerfasen er positivt, kan det lukke din virksomhed, hvis du som leder ikke ved, hvordan du skal håndtere den. Forestil dig, at din omsætning blev firdoblet i morgen. Ville du så være klar? Er din virksomhed stærk nok?

En bedre bundlinje og mere likviditet

Lederskabsfasen er kendetegnet ved, at virksomhedsejeren udelukkende er leder og på den måde driver virksomheden videre. Det kræver overblik over et stigende ansvar for virksomheden.

Som virksomhedsejer og leder er du dygtig til mange ting, men du kan ikke løse alle opgaver bedst, hurtigst og billigst. Det kan gøre dig til flaskehals for din virksomheds salg, levering og administration.

Derfor skal ansatte eller freelancere hjælpe dig med den daglige drift. Hvordan afhænger af din branche og forretningsmodel, men typisk vil arbejdsmængden blive for stor og dine kompetencer for få, når din virksomhed vokser.

Hvis du udelukkende sælger online, for eksempel via en webshop, vil du få brug for hjælp til blandt andet markedsføring, grafisk design og besvarelse af kundehenvendelser.

Hvis du sælger timer eller har en produktionsvirksomhed, har du brug for flere hænder til at udføre den daglige drift af din virksomhed.

 I lederskabsfasen kan du blive udfordret af:

 1. At holde fokus på strategien.
 2. At slippe kontrollen.
 3. At uddelegere.
 4. At finde de rigtige medarbejdere og samarbejdspartnere.
 5. At undgå flaskehalse i levering og logistik.
 6. At have overblik over likviditet i forbindelse med nye investeringer og satsninger.

Flere ansatte betyder, at din organisation bliver større. Investeringer er nødvendige for den fortsatte vækst af din virksomhed. Derfor bliver fokusset på økonomien også meget større. Det kræver, at du kan udvise overblik og lederskab.

 

Kan du vækste og skalere?

Fundamentet og strukturerne i din virksomhed skal være på plads, når du vil vækste og skalere din forretning. Ellers går det ud over kvaliteten i leveringen af produkter eller ydelser. I værste fald risikerer du, at væksten stagnerer, eller din omsætning falder.

Derfor er det vigtigt, at du er et skridt foran, så du hurtigt kan forudse, identificere og undgå de flaskehalse, der kan opstå undervejs.

Likviditet er ofte en evig udfordring i virksomheder, men det er vigtigt at have en løsning på likviditetsudfordringer, når du skal vækste hurtigt og meget.

Når indtjeningen er høj, og forretningen er flyvende, bliver der ofte brugt flere penge. Succes skal selvfølgelig fejres, men det er vigtigt, at det ikke sker på bekostning af strategi og økonomi. Større investeringer skal gennemtænkes, og et vågent øje på likviditeten er stadig afgørende for virksomhedens langsigtede overlevelse.

Konsolideringsfasen: Vil du være fri for den daglige drift?

I konsolideringsfasen er det udelukkende de ansatte, der reelt står for virksomhedens indtjening. Ejeren beskæftiger sig med de strategiske overvejelser og sætter retningen for virksomheden enten som direktør eller bestyrelsesmedlem.

 Det kan også medføre udfordringer, herunder:

 1. At finde de rette ledere, der kan styre virksomheden videre i ejerens ånd.
 2. At beholde følingen og styringen af virksomheden, fordi den daglige kontakt med marked, kunder, leverandører og ansatte forsvinder.

Hvis virksomheden fortsat skal være succesfuld, er det vigtigt, at virksomhedsejeren videregiver sin erfaring. På den måde kan du som ejer også bevare tilliden til, at din virksomhed lever i bedste velgående.

 

Er du i tvivl om, hvilken fase din virksomhed er i? Eller er du klar til at rykke til næste fase? Så kan du booke en uforpligtende session HER

I sessionen identificerer vi, hvad du drømmer om at opnå i din virksomhed. Jeg introducerer dig til min egen proces og klarlægger:

 1. Hvilken fase din virksomhed befinder sig i.
 2. Hvad der bremser væksten i din virksomhed.
 3. Hvordan du effektivt kan skalere.
Blogindlæg:

Her på bloggen deler jeg ud af min viden omkring økonomi, vækst og meget mere. Du kan læse mine seneste blogindlæg her.

Er du færdig med at famle rundt i blinde og knokle for hver en krone?

Vil du have bedre økonomi - et stærkt fundament og vil du mærke mere lethed i dine salg?

Loading...