Forretningsbetingelser

Gyldighed

Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops og 1:1 mentoring forløb udgår fra Regnskabstjenesten IVS, co/Clausen, Lyngholmvej 10, 2720 Vanløse. CVR. nr. 35 63 24 33.


Fortrolighed

Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring fortroligt. Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss videregiver ikke sådanne informationer, herunder kundens identitet uden forudgående aftale med kunden.


Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, workshops, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding er bindende. Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Mentorforløb, kurser, workshops og 1:1 mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis kurser, workshops, mentorforløb, 1:1 sessioner eller foredrag skulle blive aflyst på foranledning af Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.


Rettigheder

Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb og 1:1 mentoring.

Ved køb af Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.


Ansvar

Ethvert erstatningsansvar, som Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, workshops, foredrag, 1:1 mentoring og mentoring forløb, er begrænset til direkte skade og tab. Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss har handlet simpelt uagtsomt.

Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.


Ændring af forretningsbetingelser

Regnskabstjenesten IVS og Louise Voss har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser med 30 dages varsel.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

 

Fra pengemangel til økonomisk succes

 

Få mini-bogen der viser dig hvordan. 

Tak for din tilmelding!

Pin It on Pinterest